Publicerad:

Senast ändrad:

Eldningsförbudet hävt i Munkedals kommun

Tisdag 21 augusti kl. 09:00 hävde Länsstyrelsen det länsövergripande eldningsförbudet. Det har regnat i länet och risken för skogsbrand har minskat betydligt den senaste veckan. Länsstyrelsen och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän vill ändå uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning.

Förra veckan upphävde Länsstyrelsen grillförbudet på tomt i anslutning till bostad, men det generella eldningsförbudet i skog och mark kvarstod. Nu har Länsstyrelsen även tagit bort det totala eldningsförbudet som gäller skog och mark.


Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och kommuner och fattat beslut om att häva eldningsförbudet från och med den 21 augusti kl. 09:00.


- Vi gör samma bedömning som Länsstyrelsen, det föreligger inte längre samma spridningsrisk. Det innebär att det inte finns något eldningsförbud kvar i Uddevalla, Lysekil eller Munkedals kommuner. Men ansvaret ligger fortfarande hos den som eldar och det är viktigt att vara fortsatt försiktig vid eldning och grillning, säger Bernt Eriksson, räddningschef Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.


Länsstyrelsen och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän vill uppmana till fortsatt försiktighet genom att se till att:


  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.

  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, som byggnad och skog.

  • Brandsläckningsutrustning finns på plats. 


För mer information, kontakta Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, telefon 010-161 55 00

Webbsida: www.mittbohuslan.se


Information från Länsstyrelsen om hävt eldningsförbudTipsa webbredaktionen