Publicerad:

Senast ändrad:

Anhörigstöd

Du som har omsorg om någon i familjen, släkten, nära vän, granne eller kollega som på grund av sjukdom, ålder, funktionshinder, beroende eller missbruk behöver vård eller stöttning, hjälp, omtanke eller omsorg - välkommen att kontakta kommunens anhörigstöd.

Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till att underlätta för dig som anhörig. Det kan vara samtal, möjlighet att träffa andra i en anhöriggrupp eller delta vid föreläsningar och kurser på Anhörig- och Frivilligcentrum.

 

Till Kafé Drop-in kan du komma för gemenskap, information och föreläsningar, hit är alla välkomna. Välkommen till en stunds trevlig samvaro och fika! 

 

Läs mer om anhöringstöd och aktiviteter under hösten 2018

 

Tipsa webbredaktionen