Munkedals kommunvapen

Anhörigstöd

Närbild på två par händer som håller i varandra

Du som har omsorg om någon i familjen, släkten, nära vän, granne eller kollega som på grund av sjukdom, ålder, funktionshinder, beroende eller missbruk behöver vård eller stöttning, hjälp, omtanke eller omsorg - välkommen att kontakta kommunens anhörigstöd.

Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till att underlätta för dig som anhörig. Det kan vara samtal, möjlighet att träffa andra i en anhöriggrupp eller delta vid föreläsningar och kurser på Anhörig- och Frivilligcentrum.

 

Till Kafé Drop-in kan du komma för gemenskap, information och föreläsningar, hit är alla välkomna. Välkommen till en stunds trevlig samvaro och fika! 

 

Läs mer om anhöringstöd och aktiviteter under hösten 2018