Publicerad:

Senast ändrad:

Försäljning av jordbruksredskap

Foto på en traktorkärra med stora vita vattentankar på. Kärran står på en grusplan med en rad enar bakom.

Munkedals kommun önskar få in anbud på två stycken jordbruksredskap. Anbud ska vara inkomna senast fredagen den 28 september. 

Skicka anbud via post till:

 

Munkedals kommun

Att: Henrik Gustafsson

455 80 Munkedal

 

eller via e-post till:

 

kommun@munkedal.se

 

Anbud ska märkas:

”Anbud jordbruksredskap”

 

Anbud ska inkomma senast fredag den 28 september.

 

Redskapen finns för påseende på Utvecklingscentrum Munkedal (före detta naturbruksgymnasiet i Dingle), se karta nedan.

 

Frågor besvaras av:

Henrik Gustafsson

Sektor samhällsbyggnad

Munkedals kommun

Telefon: 0524-181 32

 

Foto på en sladd, ett jordbruksredskap, som står på en grusplan med en rad enar bakom.

En sladd för väg/åker

 

Foto på en traktorkärra med stora vita vattentankar på. Kärran står på en grusplan med en rad enar bakom.

En traktorkärra med tankar

 

Karta över Utvecklingscentrum Munkedal:

Flygfoto över ett samhälle och en stor jordbruksenhet med flera byggnader. En röd ring markerar var redskapen finns för påseende.