Publicerad:

Senast ändrad:

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig, men vi utför arbetet gemensamt, utifrån dina egna förutsättningar.

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser, vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt.

 

Ett personligt ombud ska inte ta över någon annans arbetsuppgift så som boendestödjare, god man, kurator eller liknande. Vi arbetar tillsammans med dig och ser till så att myndigheter samverkar kring dig. Vi kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.

 

Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera.

 

Från den 1 april 2018 är personligt ombud en gemensam Fyrbodalsverksamhet.

 

Läs mer om hur ett personligt ombud kan hjälpa dig på sidan Personligt ombud.

 

 

Tipsa webbredaktionen