Publicerad:

Senast ändrad:

Varning klass 2 - Stormbyar

Bild på kvinna med paraply i hårda vindar

SMHI har utfärdat klass 2-varning för stormbyar i Västra Götalands län under eftermiddagen fredag 21 september.

Följ väderläget på SMHI's webbplats

Så kan du förbereda dig

Som alltid är det klokt att förbereda sig inför en storm.

  • Ta bort lösa föremål i trädgården och på balkongen så de inte blåser iväg.

  • Säkra byggnadsställningar så att inget löst material finns som kan lossna och vålla skada.

  • Se även över annan lös egendom kring ditt hus, till exempel studsmattor, lösa takpannor, skadade träd etc.

  • Rensa dagvattenbrunnar från löv och skräp så att regnvatten kan rinna undan.

  • Om det blir strömavbrott - se till att ha batterier, ficklampa, tändstickor och stearinljus och batteriradio hemma. Ladda mobiltelefonen.

  • Har du brunn med elektrisk pump – se till att pumpa upp vatten.

 

Fler tips om hur du förbereder dig hittar du på webbplatsen Din Säkerhet

 

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

 

 

Följ trafikläget

De kraftiga vindarna kan orsaka problem i trafiken. Följ trafikläget hos Trafikverket, var ute i god tid och undvik att ge dig ut i trafiken när det blåser som mest.

 

Trafikverkets webbplats

 

 

 

SMHI - Definition för Varning klass 2 stormbyar:
Vindbyar från 25 m/s upp til 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning. Om prognosen ändras till 30 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

 

SMHI's webbplats