Publicerad:

Senast ändrad:

Radonmätning

Bor du i villa/småhus? Då kan det vara en god idé att göra en radonmätning i din bostad. För höga halter av radon beräknas orsaka runt 500 fall av lungcancer varje år. Det är särskilt rökare som drabbas.

Radon är en gas som bildas när radium sönderfaller, och finns naturligt i våra omgivningar. För höga halter i vår bostad eller på vår arbetsplats kan vara skadligt för hälsan. Radon varken syns eller luktar - enda sättet att upptäcka det är genom mätning.

Så här mäter du

Radon mäts under minst två månader mellan oktober och april.


Du beställer mätdosor via ackrediterat mät-laboratorium eller saneringsföretag. Dosorna placeras ut i olika rum under mätperioden och skickas sedan tillbaka. Du får ofta resultatet inom några veckor.


Om radonhalten i ditt hus överstiger 200 bequerel/kubikmeter bör du ta hjälp av ett radonsaneringsföretag. Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten.

För dig som behöver sanera

Behöver du utföra en radonsanering kan du söka radonbidrag. Du kan ersättas för halva kostnaden, upp till 25 000 kr.

 

www.boverket.se/radonbidrag kan du läsa mer om bidraget och skicka in en ansökan om radonbidrag.

Har du tidigare mätt radonhalten i din bostad?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att det görs en ny mätning om:

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Vill du veta mer?

På strålsäkerhetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om radon och hur en mätning går till: www.stralsakerhetsmyndigheten.se/radon

 

Tipsa webbredaktionen