Publicerad:

Senast ändrad:

Anställda utbildade inom IT i vård och omsorg

Foto på flera personer som står på rad i en lokal med ljusgröna väggar. Personerna håller i varsin rosa ros och ler in i kameran.Förstora bilden

Alla deltagarna tycker att utbildningen var rolig och bra.

Vård- och omsorgspersonal från Munkedal och Lysekils kommuner har under hösten gått en utbildning om IT i vård och omsorg. Utbildningen har bland annat handlat om vikten av källkritik, lagar, medicintekniska informationsdatasystem, appar och välfärdsteknologi som larm, robotar och sensorer.

Deltagarna säger själva att de är mycket nöjda med utbildningen, och att de har lärt sig mycket nytt och intressant. De känner att de nu är mer medvetna om möjligheterna med tekniken, och att de har fått lära sig mycket om källkritik och vikten av att vara källkritisk.

 

Tidigare tänkte de att äldre nog inte var så positivt inställda till att införa mer teknik i äldreomsorgen, men under utbildningens gång såg de att äldre tvärtom ställde sig positiva till utvecklingen. De berättar att det finns mycket tekniska hjälpmedel att få som möjliggör att äldre kan bo hemma längre och få vara mer självständiga.

 

Nu ser de fram emot att använda sina nyvunna kunskaper i sitt arbete och att sprida dem vidare till sina kollegor.

 

Utbildningen är från Skolverket och ligger som fördjupning i
Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Foto på en grupp personer som sitter ned vid ett bord och lyssnar på en person som står upp och talar.Förstora bilden

Hampus Markusson, enhetschef för Svarteborgshemtjänst, tackar personalen för deras deltagande i kursen och delar ut blommor. Till vänster står läraren för utbildningen, Eva-Lena Lindqvist, legitimerad sjuksköterska och lärare inom vård och omsorg.

Tipsa webbredaktionen