Publicerad:

Senast ändrad:

Fem frågor till Agnes

Läs intervjun med Agnes Cadier som arbetar på IT-avdelningen som en del av sin utbildning till systemutvecklare.

 

Agnes Cadier studerar programmet systemutveckling — IT och samhälle på Högskolan Väst. Just nu gör Agnes en av sina Co-op perioder på IT-avdelningen som är gemensam för Lysekils kommun, Sotenäs kommun och Munkedals kommun.

 

Co-op står för Cooperative Education och innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Här berättar Agnes mer om Co-op och vad hon arbetar med.

 

Hur upplever du Co-op?
— Som en mycket lärorik period i min utbildning, kanske en av de mest lärorika till och med då jag får erfarenheter som skolan inte kan ge mig.

 

Vad lockade med att göra Co-op på IT-avdelningen?
— Redan på intervjun så kände jag att detta var en bra arbetsplats och upplevde att jag var ”en i gänget”. När IT-chef Anders Siljeholm sedan berättade om mina arbetsuppgifter så var jag övertygad om att SML-IT var en arbetsplats för mig.

 

Du har bland annat jobbat med olika digitaliseringsprocesser – vad innebär det?
— Det innebär att jag tillsammans med verksamheten går igenom nuvarande arbetssätt och sedan tittar vi på hur man vill arbeta i framtiden. Oftast handlar det om en pappersblankett som ska göras om till en digital blankett eller en e-tjänst.

 

Vilken roll tror du att digitaliseringen kommer att spela i framtidens kommun?
— Digitaliseringen är ett verktyg för den framtida kommunen och på sikt tror jag att alla kommunens tjänster kommer att vara digitala. Detta innebär att medborgarna har tillgång till tjänsterna dygnet runt och att handläggningstiderna förkortas.

När digitaliseringen har haft sin verkan, så tror jag också att kommunerna kommer att kunna lägga mer fokus på mötet med medborgarna, och mindre tid på verksamhetssystemen.

 

Vilka erfarenheter tar du med dig från din tid som Co-op student?
— Jag har fått uppleva hur IT-avdelningen arbetar med ständiga förbättringar av både arbetssätt och kvalitet, vilket är svårt att läsa sig till i skolan. En annan erfarenhet är alla möten jag har haft med verksamheten och hur relevant det är med användarvänliga digitala lösningar. Digitaliseringen är värdefull för både medborgare och medarbetare vilket är viktigt att komma ihåg.

 

Tipsa webbredaktionen