Publicerad:

Senast ändrad:

Nya mandatperiodens ledamöter valda

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december valdes nya ledamöter in till bland annat kommunstyrelse, välfärdsnämnd, barn- och utbildningsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd och revisorer.

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Jan Hognert (M) Ordförande

Ausra Karlsson (M)

Göran Nyberg (L) Förste vice ordförande

Christoffer Wallin (SD)

Pontus Reuterbratt (SD)

Louise Skaarnes (SD)

Liza Kettil (S) Andre vice ordförande

Rolf Berg (S)

Jenny Jansson (S)

Carina Thorstensson (C)

Rolf Jacobsson (KD)

Ersättare

Christoffer Rungberg (M)

Johnny Ernflykt (M)

Karin Blomstrand (L)

Christer Börjesson (SD)

Mathias Johansson (SD)

Jan Petersson (SD)

Pia Hässlebräcke (S)

Sten-Ove Niklasson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Helena Hansson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Välfärdsnämnden

Ledamöter

Johnny Ernflykt (M) Ordförande
Linda Wighed (M)
Glenn Hammarström (M)
Christoffer Wallin (SD) Förste vice ordförande
Tony Hansson (SD)
Marko Pasanen (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C) Andre vice ordförande
Fredrik Olsson (KD)

Ersättare

Inger Nilsson (M)
Olof Klevestedt (M)
Björn Jacobsson (L)
Mathias Johansson (SD)
Pontus Reuterbratt (SD)
Linn Hermansson (SD)
Sophie Bengtsson (S)
Erik Färg (S)
Bjarne Fivelsdal (V)
Lovisa Svensson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Frida Ernflykt (M)
Christoffer Rungberg (M)
Karin Blomstrand (L) Ordförande
Pontus Reuterbratt (SD) Förste vice ordförande
Louise Skaarnes (SD)
Maria Pasanen (SD)
Caritha Jacobsson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Leif Karlsson (S)
Lars-Göran Sunesson (C)
Olle Olsson (KD) Andre vice ordförande

Ersättare

Johanna Espenkrona (M)
Marie-Louise Klevestedt (M)
Anna Höglind (L)
Carolina Gedda (SD)
Mathias Johansson (SD)
Christoffer Wallin (SD)
Jennie Olsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Kim Söderblom (V)
Johan Ljungblad (C)
Ayman Shehadeh (MP)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Lars Östman (M) Förste vice ordförande
Sven-Arne Thorstensson (M)
Matheus Enholm (SD) Ordförande
Bo Ericson (SD)
Per-Arne Brink (S) Andre vice ordförande
Jenny Jansson (S)
Leif Svensson (C)

Ersättare

Truls Koch (M)
Thomas Högberg (L)
Anders Persson (SD)
Christoffer Wallin (SD)
Håkan Bergqvist (S)
Rolf Berg (S)
Rolf Hansson (C)

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Martin Svenberg Rödin (M) Ordförande
Anna Höglind (L) Förste vice ordförande
Bo Ericson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Rolf Bjelm (S) Andre vice ordförande
Lene Matysiak (S)
Lars-Göran Sunesson (C)

Ersättare

Robin Karlsson Dahlgren (M)
Johan Magnusson (L)
Carolina Gedda (SD)
Maria Pasanen (SD)
Hisham Alamro (S)
Caroline Ottermalm (C)
Freja Gunell (V)

Revisorer

Claes Hedlund (C)

Per-Göran Ekeroos (L)

Bertil Schewenius (M)

Håkan Skenhede (SD)

Johan Nilsson (S)

Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges ledamöter

 

 

Tipsa webbredaktionen