Publicerad:

Senast ändrad:

Försäljning av Vässjegården

Munkedals kommun bjuder ut Vässje 1:89, Vässjegården, i Hällevadsholm till försäljning. Fastigheten är på 7055 kvadratmeter och våningsytan på 2456 kvadratmeter. Fastigheten får enligt detaljplanen användas för bostäder och centrumverksamhet.

För ytterligare info eller visning kontakta Ulrika Johansson på telefon 0524-182 12 eller Mats Tillander på telefon 0524-181 18.

 

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2019-01-29.

 

Adress

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Märk kuvertet ”Anbud Vässjegården”. Anbudet ska innehålla pris samt en beskrivning av planerad verksamhet. Budgivning kan eventuellt komma att ske om flera anbud ligger i närheten av varandra.

 

Försäljningen ska godkännas av kommunfullmäktige.

 

 

 

Tipsa webbredaktionen