Publicerad:

Senast ändrad:

Vinterväglag

Var hämtar jag isgrus? När snöröjs vägarna? Vi har samlat information om vanliga frågor vi får om hur vinterväghållningen fungerar i Munkedals kommun.

Vem gör vad?

I Munkedals kommun sköts vissa gator av kommunen, andra av Trafikverket eller vägföreningar. I de fall gator sköts av föreningar ansvarar föreningarna själva för snöröjning, halkbekämpning och sopning av gator.


Här hittar du kontaktuppgifter till flera av vägföreningarna i kommunen


Trafikverkets vinterväghållning

Var hämtar jag isgrus?

Privatperson

Isgrus för privat bruk till halkbekämpning på bostadsfastighet får hämtas i hink eller motsvarande (detta gäller ej företagare, hyresvärd och dylikt).

Här kan du hämta isgrus

Munkedal: kommunförrådet vid Öringvägen 6

Dingle: vid sporthallen

Hällevadsholm: vid återvinningsstationen

Hedekas: vid återvinningsstationen

Entreprenör inom vinterväghållning

Hämtning av isgrus som inte används inom det kommunala snöröjningsuppdraget ska rapporteras och kommer att faktureras efter säsongens slut.


För att hämta grus anmäler du dig till Henrik Gustafsson. Rapport om hämtat material skickas samma dag det hämtas.


Henrik Gustafsson
Enhetschef Gata/Mark

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Användningen av isgrusförrådet utanför det kommunala uppdraget förutsätter god ordning, omsorg om förrådet och ett minimalt svinn.

När röjs snön bort?

Kommunen snöröjer från två centimeters snödjup. Gång- och cykelvägar är prioriterade.

När sopas gruset bort?

Park- och skogavdelningen sopar bort vinterns isgrus på gatorna som kommunen ansvarar för i regel i månadsskiftet april-maj varje år. Övriga gator som ägs av vägföreningar ansvarar föreningarna själva för sandsopningen.

En gatlampa är trasig, vem ringer jag?

Om du upptäcker ett fel på kommunens gatubelysning, vänd dig då till:

Infratek Sverige AB

Telefon dagtid vardag kl. 07:00 - kl. 16:00:

070-576 71 90

Jourtelefon övrigt

Kvällar och helger - endast allvarliga fel:

020-087 70 90Tipsa webbredaktionen