Publicerad:

Senast ändrad:

Ändring av detaljplan del av Möe 1:2

Kommunfullmäktige har antagit ändringen av detaljplanen för del av Möe 1:2. Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2018 och gäller tills vidare.

Tipsa webbredaktionen