Publicerad:

Senast ändrad:

Lever du i närheten av någon med beroendeproblematik?

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation och dela erfarenheter via tematräffar under våren.

I vår anordnar anhörigstödet och IFO i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende.


Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start torsdagen den 31 januari 2019 klockan kl. 18:00 och vi avslutar senast kl. 20:00 i ABF:s lokal Kungsgatan, Lysekil.

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:

1. Beroende

Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?

2. Skam och skuld

Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?

3. Medberoende

Vad är förnekelse och medberoende?

4. Familjerollen

Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Kontakta gärna Per Jonasson, vuxenenheten, per.jonasson@lysekil.se eller Annelie Antonsson, anhörigstödet, annelie.antonsson@lysekil.se om du har frågor eller vill veta mer.

Anmälan

Du gör din anmälan till Per eller Annelie på ovanstående mail senast 2019-01-24.


Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.


Varmt välkomna!

 

 

 

Tipsa webbredaktionen