Publicerad:

Senast ändrad:

Detaljplan för Torreby, Övre Fjällberg, antagen

Illustration, karta, över fastigheten. På bilden syns svarta linjer om bildar höjdkurvor och tomtgränser. Det aktuella området markeras i gult och grönt.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Torreby, Övre Fjällberg. Detaljplanen vann laga kraft den 2 januari och gäller tills vidare.

Tipsa webbredaktionen