Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 12 miljoner kr för 2018 

Munkedals kommuns preliminära resultat för 2018 uppgår till 12 miljoner kr. Resultatet ligger strax under budget och visar på en god ekonomisk balans i kommunen som helhet.

Resultatet stärker kommunens ekonomi och underlättar för kommunen att klara kommande utmaningar inom välfärden. Årets resultat följer de senaste årens trend av positiva resultat för Munkedals kommun.

 

- Att kommunen klarar att bygga ut sin verksamhet med fortsatt positivt ekonomiskt resultat får ses som en styrka. Kommunen står inför stora investeringar kommande år i både äldreboende och skolor. Det kommer innebära att kommunen behöver låna mer, säger kommundirektör Håkan Sundberg.

 

- För kommunens långivare är det en trygghet att kommunen har positivt resultat och i förlängningen innebär det att kommunen erbjuds bra lånevillkor, fortsätter Håkan Sundberg. Det gäller dock att ha en fortsatt kontroll på kostnadsutvecklingen kommande år och se över verksamheter där Munkedals kommun har ett högre kostnadsläge än jämförbara kommuner.

 

 

 

Tipsa webbredaktionen