Publicerad:

Senast ändrad:

Priser och stipendier 2019

Foto på sju personer som står på rad på en scen med varsin gul blombukett.Förstora bilden

Bild på några av förra årets pristagare.

Nu är det dags att lämna in förslag till pristagare inom fritidspris och fritidsstipendium, kulturpris och kulturstipendium, samt folkhälsopris, senast den 22 mars. Utdelning av priser och stipendier kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2019 i Munkedals Folkets Park.

Fritidspris och Fritidsstipendium

Inom fritidsområdet kommer att utdelas ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000 kronor till förtjänta ledare och aktiva:


  • Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation inom fritidsområdet
  • Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings ungdomsverksamhet
  • Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal

Kulturpris och Kulturstipendium

Kommunens kulturpris utdelas till enskild person eller förening som är verksam och boende i Munkedals kommun. Priset är på 6 000 kronor.

 

Två kulturstipendium utdelas till verksamma kulturutövare som är boende i Munkedals kommun. Stipendierna är på vardera 6 000 kronor.

 

Kulturpriset och kulturstipendierna ska utgå som belöning för värdefulla insatser eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, konst, konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Folkhälsopris

Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun delar årligen ut ett folkhälsopris på 8 000 kr. Priset ska vara en uppmuntran och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsoområdet.

 

Priset delas ut till en person, grupp av personer, förening eller liknande som gjort en insats för folkhälsan i Munkedals kommun. Det kan till exempel handla om insatser som skapat glädje, rörelse, välmående, trivsel, trygghet eller delaktighet i samhället.

 

Tidigare har priset bland annat delats ut för insatser inom integration, arbete för att lyfta och engagera den lokala bygden, en ideell fritidsgård och arbete kring familjecentralen. Förslag till pristagare kan ges av såväl enskilda personer som ideella organisationer och företag.

 

Ansökan

Ansökan eller förslag på pristagare insändes senast den 22 mars 2019 till:

 

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

eller

 

E-post: kommun@munkedal.se