Munkedals kommunvapen

Banarbete på norra Bohusbanan

Ett foto på ett tåg som står vid en perrong där personer håller på att gå på tåget.

Trafikverket kommer att utföra växelbyte, flytt av växlar och förlängning av spår i Munkedal, Dingle och Tanum på norra Bohusbanan. Den första delen av arbetet beräknas starta den 27 maj och den andra delen den 3 juni. Banarbetet beräknas pågå till den 14 juni, under tiden kommer Västtrafik att sätta in ersättningstrafik. Arbetet medför även förhöjda bullernivåer under hela eller del av dygnet.

Den första delen av arbetet beräknas starta den 27 maj kl 12.00 och pågå till den 3 juni kl 06.00, under denna period vänder tågen i Uddevalla.


Den andra delen av arbetet beräknas starta den 3 juni kl 06.00 och pågå till den 14 juni kl 06.00, under denna period vänder tågen i Munkedal.


När arbetet är klart görs en hastighetsnedsättning till 40 kilometer i timmen på driftplatserna Munkedal, Dingle och Tanum. Hastighetsnedsättningen kvarstår till och med vecka 29.


Vecka 22 kommer arbete pågå dygnet runt i Munkedal. Arbetena under vecka 22, 23 och 24 i Dingle och Tanum planeras att utföras dagtid kl. 06:00-22:00 samt i viss mån nattetid i Dingle och Tanum.

Tillfälliga tidtabeller

Tidtabeller för ersättningstrafiken under den första delen av arbetet (2019-05-27 - 2019-06-02) hittar du här:

 

Uddevalla - Strömstad

Strömstad - Uddevalla


Tidtabell för den andra delen av arbetet hittar du på vasttrafik.se när det närmar sig att banarbetet ska starta.