Publicerad:

Senast ändrad:

Kalkning av sjöar och våtmarker i Munkedals kommun

Miljöenheten informerar om att det snart är dags för årets kalkningsinsatser av sjöar och våtmarker inom Munkedals kommun. Planerad start för helikopterkalkning är söndagen den 28 juli och planerad start för båtkalkning är onsdagen den 28 augusti.

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har medfört
utsläpp av svavelföreningar som har försurat mark och vatten i stora delar av Sverige under de senaste 100 åren. Nu minskar det sura nedfallet, men många tusen sjöar är fortfarande så försurade att de regelbundet måste kalkas för att känsliga arter ska kunna överleva där.


Munkedals kommun är huvudman för kalkning av sjöar och
våtmarker inom följande avrinningsområden:

  • Örevattnet
  • Trehörnesjön
  • Harkerudssjön
  • Surnåsbäcken
  • Vågsätersbäcken
  • Hornborebäcken
  • Brattöälven
  • Fjällevadsbäcken

Mer information

Mer information om kalkning och försurning finns bland annat på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplatser:


Länsstyrelsens informationskarta

Länsstyrelsen om kalkning

Havs- och vattenmyndighetens webbsida om kalkning

Frågor?

Vid eventuella frågor vänligen kontakta någon av följande:

 

Solveig Svensson eller Magnus Karlsson

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Telefon (växel): 0523-66 40 00

E-post: miljoenheten@sotenas.se
Tipsa webbredaktionen