Publicerad:

Senast ändrad:

Medborgarundersökning i Munkedals kommun

Är du en av 800 slumpvis utvalda invånare i Munkedals kommun som kommer att få möjlighet att besvara SCB:s medborgarundersökning? I slutet av augusti och början av september 2019 skickas Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning ut i Munkedals kommun.

Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB gör på uppdrag av kommunen, där man tittar på attityder i olika frågor och där du som kommuninvånare kan tycka till om din kommun och dess verksamheter.


De utvalda kommuninvånarna kommer att få brev från SCB med information om hur undersökningen besvaras. Det finns möjlighet att besvara enkäten i pappersformat eller via en webbenkät.


Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Desto fler som svarar, desto bättre underlag får kommunen att jobba vidare med.


Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar:

  • Hur invånarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Hur invånarna upplevr kommunens verksamheter.
  • Hur invånarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen.


I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att utläsa vad enskilda individer har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken.


Tack för att du som får enkäten tar dig tid att vara med och utveckla Munkedals kommun.


Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s hemsida.


Senaste medborgarundersökningen i Munkedals kommun genomfördes 2016.


Mer information om Munkedals kommuns medborgarundersökningar hittar du här.Tipsa webbredaktionen