Publicerad:

Senast ändrad:

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

 

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen har möjlighet att ta hänsyn till din brunn när översiktsplaner och detaljplaner tas fram för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

 

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och det framtida behovet av dricksvatten.

 

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben: SGUs inrapporteringsformulär

 

Är du intresserad av att medverka eller har frågor är du välkommen att kontakta:

 

Carola Lindeberg, SGU

Telefon: 046-311 774

E-post: carola.lindeberg@sgu.se
Tipsa webbredaktionen