Publicerad:

Senast ändrad:

Grävarbete i Örekilsparken 

Nu pågår ett grävarbete i slänten mellan gamla Sohlbergs lokaler och Örekilsparken i Munkedal. Arbetet är ett led i att möjliggöra nybyggnation i området och samtidigt förbättra befintligt rörledningssystem.

Grävarbetet i området kommer att pågå i etapper under 2019-2020. Denna första del pågår i cirka 3 veckor och har anpassats tidsmässigt till att utföras då trafiken på bruksjärnvägen ändå är avstängd.