Publicerad:

Senast ändrad:

Trygghetsundersökning 2019

Under oktober månad genomför Munkedals kommun och Polisen en trygghetsundersökning. Trygghetsundersökningen handlar om att ta reda på hur du upplever tryggheten där du bor i kommunen. Dina svar är viktiga för vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete eftersom resultatet av trygghetsundersökningen utgör en grund för de medborgarlöften kommunen och Polisen kommer ta fram för 2020–2021.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

 

Du som svarar på enkäten är helt anonym och resultaten av svaren kommer att gallras i enlighet med GDPR.

 

Sista dag att svara på undersökningen är den 31 oktober.

 

Här hittar du mer information om medborgarlöftena och trygghetsundersökningen


Svara på trygghetsundersökningen


Tipsa webbredaktionen