Publicerad:

Senast ändrad:

Julgranar eftersökes

Nu börjar det redan lacka mot jul! Park och skog eftersöker fem stycken granar som kommer att förgylla kommunens orter från slutet av november till början av januari.

Park och skogs önskemål om granarna:

  • En gran till Munkedals centrum på cirka 15 meter
  • En gran till Dingle på cirka 10 meter plus/minus någon meter
  • En gran till Hedekas på cirka 10 meter plus/minus någon meter
  • En gran till Hällevadsholm på cirka 10 meter plus/minus någon meter
  • En gran till Munkeland på cirka 10 meter plus/minus någon meter


Granarna bör stå nära en väg så att park och skog kan nå dem med kranbil. Helst ska granen vara jämn och fin i grenverket.

Kontakt

Kenneth Franke

Enhetschef

Park och skog

Munkedals kommun

Telefon: 0524-183 92

E-post: kenneth.franke@munkedal.se