Publicerad:

Senast ändrad:

Intresseanmälan - drift av Saltkällans badkiosk

Munkedals kommun söker arrendator som vill driva och utveckla Saltkällans kiosk från 1 mars 2020. Välkommen med din intresseanmälan senast 8 november 2019.

I intresseanmälan ska ingå:


  • Förslag och ideér för drift och utformning.
  • Eventuella önskemål av om- eller tillbyggnationer eller andra förändringar.
  • Kort egen verksamhetsbeskrivning.


Kommunen kommer att utvärdera och bedöma inkomna förslag och avser att gå vidare med en eller flera intressenter för fortsatt diskussion. Ett arrendeavtal kommer därefter att tas fram.


Förutsättningar


Arrende av kioskbyggnaden samt mindre yta utanför kioskbyggnaden. Arrendeperioden är preliminärt 5 år med möjlighet till förlängning.


Arrendatorn ska driva kioskrörelse under framförallt badsäsongen. Kiosken ska vara öppen minst några timmar varje dag under sommaren.


Arrendepriset kommer att avgöras efter vilka åtgärder som önskas göras i kiosken (t ex. ombyggnad). Arrendatorn erlägger avgifter för el, egna tillstånd för verksamheten med mera.


Kommunen kommer att värdera öppethållande, service och utbudet i kiosken. Servering av enklare maträtter, likt café värdesätts.


Arrendatorn svarar för att allmänna utrymmen i byggnaden hålls städade och tillgängliga dagtid. Arrendatorn sköter markytan utanför kiosken.


Ersättning från kommunen är ca. 18.000 kr/år för vatten- och avloppskostnader samt kostnader för skötsel och öppethållande av de allmänna utrymmena.


Förslag ska ha inkommit senast 2019-11-08.


Märk kuvertet:

Munkedals kommun
Henrik Gustafsson
45580 Munkedal


Frågor kring arrendet kan e-postas till Henrik Gustafsson
via Henrik.Gustafsson@munkedal.se