Publicerad:

Senast ändrad:

Medborgarundersökningen i Munkedals kommun

Är du en av de 800 slumpvis utvalda invånare som fått Munkedals kommuns medborgarundersökning i din brevlåda? Om du ännu inte svarat vill vi bara påminna dig om att ta vara på möjligheten att tycka till om kommunen och dess verksamheter. Tack för att du som får enkäten tar dig tid att vara med och utveckla Munkedals kommun. Sista dag för att skicka in enkäten med post är i dag den 29 oktober. Sista dag för att besvara webbenkäten är den 4 november kl. 13:00.

Medborgarundersökningen är en undersökning som Statistiska Centralbyrån, SCB, gör på uppdrag av kommunen där man tittar på kommuninvånarnas attityder i olika frågor.


De utvalda kommuninvånarna kommer att få brev från SCB med information om hur undersökningen besvaras. Det finns möjlighet att besvara enkäten i pappersformat eller via en webbenkät.


Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Desto fler som svarar, desto bättre underlag får kommunen att jobba vidare med.


Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar:

  • Hur invånarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Hur invånarna upplever kommunens verksamheter.
  • Hur invånarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen.


I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att utläsa vad enskilda individer har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken.


Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s hemsida.


Senaste medborgarundersökningen i Munkedals kommun genomfördes 2016.


Mer information om Munkedals kommuns medborgarundersökningar hittar du här.