Publicerad:

Senast ändrad:

Resultat av brukarundersökning inom funktionsnedsättning

I september genomfördes en brukarundersökning inom funktionsnedsättning i Munkedals kommun. Undersökningen visar bland annat att brukarna upplever att de har stort inflytande över sin vardag.

Brukarundersökningenen kring funktionshinder riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning i Munkedals kommun. Undersökningen är en del av Öppna jämförelser som sker årligen via SKR, Sveriges kommuner och regioner.


Se del av resultatet som handlar om brukarens inflytande över sin vardag presenterat med diagram Pdf, 118.1 kB.


Vill du läsa mer om undersökningens resultat kan du gå in på webbplatsen Kolada som är en samlingssida för statistik om kommuner och regioner i Sverige.


Tack för ert deltagande!
Tipsa webbredaktionen