Publicerad:

Senast ändrad:

Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

2020-03-10 Pressmeddelande Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

 

Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats