Publicerad:

Senast ändrad:

Myndighetsmeddelande: Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

Bild på intvålade händer under en kran med rinnande vatten. 

Söndag 15 mars, begärde regeringen i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ett myndighetsmeddelande ska sändas till allmänheten med ett viktigt budskap till alla som befinner sig i Sverige.

Innehållet i meddelandet är:


För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det görs genom att:


  • du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.

  • du avstår från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk.

  • du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.


Regeringen kommer också att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett nationellt informationsmaterial och genom effektiv kommunikation sprida det till alla hushåll.


Regeringen ger därför MSB i uppdrag att säkerställa att myndigheternas information till allmänheten är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva informationskanaler.


I en så allvarlig situation som vi har är det viktigt att alla har kunskap och tar sitt ansvar att gemensamt agera för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.


Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.


Slut meddelande.För källor och mer information, se:


Nyhet krisinformation.se


Pressmeddelande Regeringen