Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 mars ställs in

Foto på tre personers händer som sitter vid ett presidiebord. En person håller en ordförandeklubba.

Ordförande i kommunfullmäktige har, efter samråd med majoriteten av gruppledarna, beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde på måndag den 23 mars.

Bakgrunden till beslutet är den höga risken för smittspridning av covid-19 (coronaviruset) samt bedömningen att föredragningslistans innehåll inte var av sådan dignitet att beslut inte kan vänta.