Publicerad:

Senast ändrad:

Information till företagare angående covid-19

Flygbild över motorväg E6

Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har kommunen samlat flera länkar och tips om var du kan hitta användbar och aktuell information i nuläget. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas aktuella information.

Länkar till myndigheter och information

Folkhälsomyndigheten
- för uppdaterad information om covid-19.


Krisinformation.se (länk till undersida hos Krisinformation borttagen på grund av att den inte är aktuell längre)
- sammanställer information för anställda, arbetsgivare och företag


Verksamt.se
- information från myndigheter kring Coronaviruset och Covid-19 som är viktig för dig som företagare.


Försäkringskassan
- information kring exempelvis karensdagar och sjukintyg.


Regeringen
- information om beslutade och planerade åtgärder.


Skatteverket
- information om anstånd med skattebetalning.


Västra Götalandsregionen (VGR)

- information om hur VGR stöttar näringslivet i Västsverige


Information till arrangörer
- information från Folhälsomyndigheterna kring bestämmelser och rekommendationer kring evenemang och sammankomster.


Turistrådet Västsverige
- samlad information kring hur du som besöksnäringsföretagare i Västsverige kan hantera den rådande situationen.


ALMI

- anstånd med lån och information om finansieringsstöd


ALMI Företagsakuten
- ta hjälp av Företagsakuten för företag i ekonomisk kris.


Livsmedelsverket
- information från livsmedelsverket kring covid-19.

Har du frågor, tips eller kommentarer får du gärna kontakta:

Clas Hedlund, näringslivsutvecklare
telefon: 0524-183 64

e-post: clas.hedlund@munkedal.se


Ulrika Larsson, turismsamordnare
telefon: 0524-181 76

e-post: ulrika.larsson2@munkedal.seUppdaterat 2021-10-07: Länken till sidan på krisinformation.se är borttagen på grund av inaktualitet, här hittar du aktuell bekräftad information om coronaviruset.

Tipsa webbredaktionen