Publicerad:

Senast ändrad:

Sista datum för att lämna in ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag flyttas fram

Närbild på vitsippor

Med anledning av att många årsmöten ställs in flyttas sista datum för inlämning av ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag från 30 april till 30 juni.

Det går utmärkt för föreningar att lämna in färdiga verksamhetsberättelser och årsredovisningar innan nämnt datum.


Vänligen skriv i kommentarsfält i ansökan eller via ett mail till henriette.alsterlin@munkedal.se att komplettering av årsmötesprotokoll kommer att ske.


Mer infortmation och ansökan om föreningsbidrag hittar du på bokning.munkedal.se/bidrag