Publicerad:

Senast ändrad:

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger

Bild på bufféservering

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away. Miljöenheten i mellersta Bohuslän belyser här vad föreskriften innebär i praktiken.

Tisdagen den 24 mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer.

Förtydligande från Livsmedelsverket

Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller i nuläget. Informationen kan uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya direktiv kommer från myndigheterna.


Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift (PDF): "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Undvik trängsel

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.


Miljöenheten i mellersta Bohuslän understryker även att tänka på andra ställen i verksamheten där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår bland annat att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.
  • Besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Mer information:

Folkhälsomyndigheten - Nya regler för restauranger och krogar


Livsmedelsverket - Coronavirus


Kontakt - Miljöenheten i mellersta Bohuslän:

  • Anna Maria Axiotou - telefon: 0523-66 40 44
  • Daniel Olofsson - telefon: 0523-66 40 22
  • Hanna Frommelin - telefon: 0523-66 40 23
  • Henrik Wallin - telefon: 0523-66 45 42