Publicerad:

Senast ändrad:

Vi vill rikta ett varmt tack till våra invånare och medarbetare i Munkedals kommun

Håkan Sundberg och Jan Hognert vid en whiteboard-tavla med ordet tack skrivet för hand.

Håkan Sundberg och Jan Hognert

Med anledning av rådande situation vill kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert och kommundirektör Håkan Sundberg förmedla några viktiga budskap och ett varmt tack.

Till våra invånare och medarbetare i Munkedals kommun


Det nya coronaviruset ställer vårt samhälle inför en av de största prövningar vi upplevt i modern tid.


Kampen mot smittspridning och sjukdomens konsekvenser kan komma att bli lång och påfrestande.


Vi har alla ett gemensamt och personligt ansvar att begränsa pågående smittspridning för att skydda liv och hälsa - och för att lindra belastningen på vården och andra samhällsviktiga funktioner.


Var och en av oss behöver därför följa de aktuella rekommendationer och uppmaningar som våra myndigheter förmedlar.


Du som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp behöver vara extra försiktig i kontakten med andra.


Vi har ännu inte sett hela omfattningen eller kulmen av den situation vi befinner oss i – men vi vill redan nu förmedla ett varmt tack.

  • Ett tack - till dig som tar ansvar för din egen och andras hälsa och för att sjukvård och omsorg ska ha en chans att klara av en mycket svår situation.
  • Ett tack - till dig som stannar hemma när du är sjuk eller känner symtom.
  • Ett tack - till dig som hanterar arbete och skola i en situation som förändrar sig dag till dag.
  • Ett tack - till dig som stöttar våra mest utsatta i vardagen - och till dig som håller kontakt med äldre via telefon och videosamtal.
  • Ett tack - till dig företagare som visar prov på kreativitet och omtanke, trots ekonomiska utmaningar och en oviss situation.
  • Ett tack - till dig som behåller lugnet och sprider kunskap istället för oro och rykten.
  • Och sist, men inte minst:
    Ett tack - till dig inom vård, skola och andra verksamheter som tar ditt ansvar på bästa sätt i en tuff situation.

Vi som kommun förbereder oss på att situationen tyvärr kan bli värre innan den blir bättre – och vi är beredda att vidta ytterligare åtgärder vid behov.


Med ditt stöd till vårt samhälle och vårt näringsliv kan vi tillsammans genomföra det som krävs av oss - i en tid då vi behöver det som mest.Munkedal 30 mars 2020


Jan Hognert
Kommunstyrelsens ordförande
Munkedals kommun


Håkan Sundberg
Kommundirektör
Munkedals kommun