Publicerad:

Senast ändrad:

Processtekniska Gymnasiet skapar närvaro på distans

Bild på i lärare i ett klassrum som håller distansundervisning. Förstora bilden

Lärarna på Processtekniska Gymnasiet har videomöte med eleverna. Foto: Erland Pålsson

Sedan två veckor tillbaka bedrivs nästan all skolverksamhet för gymnasium och komvux på distans. Lärarna på Processtekniska Gymnasiet tycker att omställningen till distansutbildning har gått förhållandevis bra, även om det finns utmaningar.

Det är måndag morgon på Processtekniska Gymnasiet i Munkedal och dags för veckans skolråd. På skolrådet följer lärare och elever upp föregående veckas uppgifter samt planerar kommande vecka. Det är eleverna som har ansvaret att leda mötet via en mötesordförande och en sekreterare.


I normala fall skulle veckan inletts med eleverna på plats i klassrummen, men sedan två veckor bedrivs nästan all skolverksamhet för gymnasium och komvux på distans via internet. Denna morgon genomförs skolrådet via videomöte och den digitala plattform som skolan redan använder.

Omställning till distansundervisning har gått bra

Peter Andersson, yrkesämneslärare på Processtekniska Gymnasiet, tycker att omställningen till distansundervisning, trots situationen, gått riktigt bra.


– Tack vare att vi redan använder en digital internetbaserad plattform för aktiviteter som planering, schemaläggning, utbildningsmaterial och inlämningar – så hade vi en bra grund att utgå ifrån, berättar Peter. Att introducera våra redan internetvana elever i en videotjänst var en enkel uppgift. Vi har även kompletterat vår undervisning med förproducerade digitala kurser med möjlighet att följa upp elevernas deltagande.


Varje lektion inleds med en närvarokontroll via bild och ljud, där läraren ser till att eleverna kommer igång med sina uppgifter och finns till hands för frågor och vägledning. Varje elev får även enskild mentorstid via internet där eleven tillsammans med lärare följer upp utvecklingen.

Viktigt med social kontakt

Anton Andersson, även han yrkesämneslärare på skolan, tycker det är viktigt att behålla så stor del av den sociala kontakten som möjligt.


– Vårt mål är att ge eleverna förutsättningar för en så normal skoldag som möjligt, berättar Anton. När eleverna studerar hemifrån så finns en risk att skolan kan kännas lite avlägsen och att de dagliga rutinerna försummas. Därför är det extra viktigt med en kontinuerlig och visuell kontakt under skoldagen.

Långsiktiga utmaningar

Det är inte alla delar i undervisningen som kan lösas via internet. Vissa prov behöver eleverna göra på skolan och då har man valt att dela in eleverna i smågrupper med gott om utrymme mellan sittplatserna och där man är noga med hygienrutinerna.


En annan utmaning är den arbetsplatsförlagda praktiken, där vissa arbetsplatser stoppar sin verksamhet eller inte har möjlighet att ta emot praktikanter i nuläget.


– Tack vare att vi har fördelat praktiken över läsåren, så har eleverna i årskurs 3 redan hunnit med 11 av sina 15 praktikveckor, berättar Anton. Vi kommer även att genomföra många av de praktiska momenten i våra labb här på skolan, under ordnade former och rutiner.


Både Peter och Anton är överens om att undervisningen i nuläget fungerar på ett bra sätt, men att det är viktigt att undervisningen i ett längre perspektiv kan återgå till det normala.


– Vi har en hanterbar situation i nuläget men vi ser både praktiska och sociala behov av att eleverna åter kan vara fysiskt närvarande i undervisningen – och vi hoppas, som alla andra, att situationen kring coronaviruset mildras så snabbt det går, avslutar Anton.