Publicerad:

Senast ändrad:

Två bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende i Munkedals kommun

Munkedals kommun har idag 24 april efter provtagning konstaterat två bekräftade fall av covid-19 avseende boende på vård- och äldreboende i Munkedals kommun. Information går ut till boende och anhöriga på aktuellt boende.

Skyddsutrustning finns och används enligt gällande rutiner. All personal inom vårdnära verksamheter arbetar enligt gällande hygienrutiner och framtagna riktlinjer från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten.

Du som närstående till en brukare i kommunen är alltid välkommen att ta kontakt med den verksamhet som din anhörige är knuten till. 

 

Har du som närstående ytterligare frågor under kommande helg kring situationen, kan du ringa jourhavande enhetschef på telefon 0524-180 16 kl. 10—15 under lördag och söndag.