Publicerad:

Senast ändrad:

Egentester av covid-19 påbörjas för vård- och omsorgspersonal i kommunen

Bild på bildörr med Munkedals kommuns logotyp

Under nästa vecka påbörjas egentester av covid-19 för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.

För mer information kring egentester inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst, se Vårdsamverkans hemsida:
https://www.vardsamverkan.se/covid-19/provtagning-egentester/

 

Privata utförare av vård och omsorg inom kommunens geografiska område kan kontakta kommunens kontaktperson för rutiner kring egentester.
E-post: Wivi-Anne.Wiedemann@munkedal.se
Tipsa webbredaktionen