Så blir årets skolavslutningar och student

Foto på en syrénbuske med lila blommor mot en klarblå himmel. Ovanför syrénen flyger ett litet bi.

Årets skolavslutningar och studentfirande i Munkedals kommun blir annorlunda på grund av läget med covid-19 och myndigheternas riktlinjer. Målet är som alltid att anordna en varm och minnesvärd skolavslutning och student.

I grundskolan kommer skolavslutningarna att ske på respektive skola. Vårdnadshavare och anhöriga kommer inte kunna närvara i år.


För åk 9 anordnas ett speciellt firande kvällen före avslutningsdagen. Eleverna bjuds då in till skolan där de gruppvis blir bjudna på god mat och en trevlig sittning i matsalen. Detta kommer att varvas med lekar och andra aktiviteter i respektive klassrum.


Studentfirandet för Processtekniska Gymnasiets avgångsklass sker traditionsenligt på Munkedals Herrgård, där eleverna bjuds på en trerätters meny tillsammans med lärare. Därefter anordnas ett utspring dit varje students närmaste familj är välkommen. Varje familj får en anvisad plats utomhus med avstånd till varandra. Övriga elever på Processtekniska Gymnasiet kommer i år inte att vara med under denna dag.