Publicerad:

Senast ändrad:

Föreskrifter kring covid-19 för serveringsställen

Bild på glas på ett restaurangbord

Med anledning av covid-19-pandemin gäller nya föreskrifter sedan den 1 juli för verksamheter som serverar mat och dryck till sina gäster, med förtäring på stället. I Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner är det den gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän som ansvarar för tillsynen.

Detta gäller på serveringsställen:

 • Serveringsställen måste vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.
 • Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Verksamheten ska organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt undviks.
 • Enbart servera mat eller dryck till besökare som sitter ned vid bord eller en bardisk. Besökare får hämta mat och dryck vid en disk eller buffé om det kan ske utan trängsel.
 • Serveringsställen ska erbjuda besökare att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Serveringsställen ska informera besökare hur de kan minska risken för smittspridning.
 • Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får tillräcklig information för att förhindra smittspridning mellan besökare.
 • Mat för avhämtning kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

Tillsyn av serveringsställen

Enligt lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska den kommunala miljönämnden genomföra tillsyn att verksamheterna följer lagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställe HSLF-FS 2020:37.


Det innebär att miljönämnden i mellersta Bohuslän kommer att besöka serveringsställen för att kontrollera lagefterlevnaden.


Om miljönämnden vid besök bedömer att en verksamhet inte följer lagen och föreskrifterna kommer de att behöva vidta åtgärder. Vid uppföljande besök kontrolleras om verksamheten vidtagit åtgärder. Om åtgärder inte vidtagits eller om bristerna är omfattande kan miljönämnden omedelbart stänga verksamheten.


Att tänka på

 • Trubadurer och liveband är trevliga men ökar risken för spridning av smitta. Enligt regionens smittskyddsläkare bör det vara minst 3 meter mellan sångare och publik för att minska smittspridning.
 • Det är verksamhetsutövarens ansvarar för att förhindra trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet. Verksamhetsutövarens ansvar för kön gäller för den yta de har rådighet över.
 • Väl synlig information om hur risken för smittspridning hindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig.
 • Informationen bör innehålla information om vikten av att hålla avstånd, handhygien, sittande servering samt att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.
 • I verksamhetens egenkontroll ska det ingå rutiner för hur verksamheten förhindrar smittspridning bland besökare.
 • Miljönämndens bedömning om lagefterföljande utgår från folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Observera att en individuell bedömning kan göras utifrån lokalens utformning, antal besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.


Informationen finns även tillgänglig som PDF:

Föreskrifter covid-19 för serveringsställen Pdf, 182.7 kB.


Mer information

Ta del av den nya lagen (Riksdagen)

Ta del av föreskrifter och allmänna råd (Folkhälsomyndigheten)

Statistik för tillsyn av Miljönämnden mellersta Bohuslän

Du kan även följa aktuell statistik över hur många tillsynsbesök som utförts i Munkedals, Lysekil och Sotenäs kommun. Se länk.


Statistik tillsyn av serveringsställen i mellersta Bohuslän
Tipsa webbredaktionen