Publicerad:

Senast ändrad:

Inför skolstarten - Hösten 2020

Nästa vecka börjar ett nytt läsår i skolorna runt om i Munkedals kommun. Här kan du läsa mer om vad som gäller inför skolstarten vid grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Grundskolan

Information som kan vara bra att veta inför skolstarten:

Skolskjuts

Du som är berättigad skolskjuts har fått information hemskickad. Har du frågor kring skolskjuts kan du kontakta Kajsa Lindberg via telefon: 0524-181 70 eller e-post: kajsa.lindberg@munkedal.se

Gymnasiet

Processtekniska Gymnasiet

 • Åk 1 börjar skolan på måndag 17 augusti kl. 08.40 (mer info har skickats till eleverna via post).
 • Åk 2 och 3 börjar på tisdagen den 18 augusti kl. 08.40.

Introduktionsprogrammen

 • Elever som fortsätter sin utbildning börjar skolan på torsdag 20 augusti kl. 08:30.
 • Nya elever börjar på fredag 21 augusti kl. 08:30

Inackorderingsbidrag och resebidrag

Busskort skickas till din folkbokföringsadress om du har gjort en ansökan. Har du frågor om inackorderingsbidrag samt resebidrag/busskort? Kontakta Eva Gilberg Olsson på Kunskapens Hus via telefon: 0524-181 62 eller e-post: eva.gilberg.olsson@munkedal.se.

Vuxenutbildning

Du som elev på vuxenutbildningen har fått en kallelse där information om kursstarten framgår.


Information covid-19

Åtgärder kring covid-19 kan komma att kompletteras och anpassas löpande utefter nationell och lokal situation.

Grundskolorna

Grundskolorna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring covid-19 vilket innebär bland annat att:

 • Det kommer fortsätta att finns extra insatta bussar till och från skolan för att undvika trängsel.
 • Idrottslektionerna är förlagda utomhus.
 • Lunchen anpassas så att eleverna kan sitta utspridda i matsal och i vissa fall i klassrummen.
 • Fortsatt fokus på handhygien och att uppmana eleverna att tvätta händerna på rätt sätt.
 • Rutin för städning är skärpt, med extra fokus på tillgång till tvål och papper samt städning av toaletter, dörrhandtag och räcken.

Gymnasiet

15 juni drog Folkhälsomyndigheten tillbaka rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolor. Det betyder att från och med måndag öppnar gymnasieskolorna i Munkedals kommun för undervisning i klassrummen igen, dock med vissa anpassningar:

 • Ändrade rasttider och ommöblering i korridorer för att undvika trängsel.
 • Hälften av stolarna i matsalen har plockats bort och det kommer även att finnas möjlighet att äta lunch utomhus.
 • Utökat antal salar för undervisning.

Tågtrafik till och från Uddevalla

Västtrafik har planerat förstärkning av tågtrafiken med buss enligt nedan:

Tåg 3731 kl. 07:35 från Dingle till Uddevalla, samt kl. 07:44 från Munkedal till Uddevalla förstärks med två bussar.


Tåg 3758 kl.15:50 från Uddevalla till Munkedal förstärks med två bussar.

Vuxenutbildning

Även vuxenutbildningar får starta med undervisning i klassrum till hösten igen. För att minska risken för trängsel kommer dock vissa av utbildningarna att ske på distans även i höst. Det kommer finnas möjlighet att utföra praktiska moment i mindre grupper och i anpassad miljö på skolan.

Svenska för invandrare (SFI)

Undervisning sker växelvis i små grupper på plats i skolan några dagar i veckan och distansundervisning resterande dagar.


Det är viktigt att vi alla hjälpas åt att minska risken för smittspridning

 • Håll avstånd till andra. Tänk på hur du hälsar - undvik kramar och närkontakt.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Mer information

Mer information om förebyggande åtgärder hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tipsa webbredaktionen