Publicerad:

Senast ändrad:

Ansök om aktivitetsbidrag

Foto på kvinnor i fotbollskläder. De gör en övning där de ska med snabba fötter men småsteg i sidled ta sig längs en sträcka.

Föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar har möjlighet att ansöka om aktivitetsbidrag från Munkedals kommunen samt LOK-stöd från Riksidrottsförbundet. Sista datum för ansökan och redovisning av vårens aktiviteter är 25 augusti. 

Ansök om aktivitetsbidrag från Munkedals kommun

Ansökan för vårens aktiviteter görs digitalt via kommunens e-tjänst senast den 25 augusti. Bidrag betalas sedan ut i början av september månad.


På grund av Covid-19 har många aktiviteter inte kunnat genomföras. Beloppet som utbetalas grundar sig därför på ett medelvärde av samma period under de tre senaste åren.


Redovisning av de faktiska sammankomsterna och deltagarna ska ändå redovisas. Antal sammankomster, antal deltagare och fördelning mellan pojkar och flickor är det som ska sändas in.


Ansök om aktivitetsbidrag - Munkedals kommun

Ansök om LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar. Ansökan om LOK-stöd görs via webbtjänsten IdrottOnline.


Ansök om LOK-stöd – Riksidrottsförbundet

Övrig information

Ansökan om aktivitetsbidrag och LOK-stöd görs vid två tillfällen per år; senast 25 augusti för första halvårets aktiviteter och senast 25 februari för andra halvårets aktiviteter.


Tipsa webbredaktionen