Publicerad:

Senast ändrad:

Nyinvigning av Centrumskolan i Dingle

Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef skola, klippte band

Nyrenoverade Centrumskolan i Dingle

Under året har en omfattande renovering av Centrumskolan i Dingle utförts och i veckan var det dags för nyinvigning med musik, tal och glass. Skolan har rustats upp med bland annat pedagogiskt anpassade lokaler med ny ventilation, ljudanpassade miljöer och bättre ljussättning. Skolan har även fått ny värmeanläggning, nytt tak med solceller och ett nytt tillagningskök.

Under måndagen var det dags för nyinvigning av skolan med musik av lärarna på kulturskolan, tal av Karin Blomstrand, ordförande i barn och utbildningsnämnden, samt bandklippning av Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef på skolan.


I huvudbyggnaden har i stort sett alla lokaler fått ny belysning, nya ytskikt på golv, väggar och tak, ny modern ventilation, ljuddämpande innertak i klassrum och nya eller upprustade toalettutrymmen. Flera av klassrummen har fördelats om till både klassrum och grupprum för bättre undervisningsmiljö.


I matsalsbyggnaden har ett helt nytt större tillagningskök ersatt det befintliga mottagningsköket, där även matsalen fått en ny serveringslösning. Lokalerna har bland annat fått ny belysning, ventilation, elcentral, värmesystem, fönster, yttertak med mera. Ventilationen är intelligent och anpassar luftflödet utefter antal personer i en lokal.


Det finns även ett nytt kombinerat klassrum för musik, bild och NO-ämnen och fritidsverksamheten har fått en upprustning med ny köksdel, som även används för hemkunskapsundervisning.


Skolgården har en ny lekplats med gungor, klätterställning och man har lagt stor vikt vid att skapa trygga miljöer för barnen både utomhus och inomhus.


Renoveringen har beräknats till cirka 25 miljoner kr och har genomförts i etapper under föregående höst- och vårtermin.


- Vi är mycket glada och nöjda med resultatet av renoveringen, säger Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef skola. Vi har nu fått en mer ändamålsenlig lärmiljö så att vi kan bedriva en flexibel, varierad och kvalitativ undervisning.


Mattias Andersson, projektledare för samhällsbyggnadsförvaltningen på Munkedals kommun, tycker att projektet löpt på väl.


- En utmaning har varit att bedriva renoveringsarbetet, samtidigt som skolan bedrivit sin verksamhet, berättar Mattias. Tack vare ett gott samarbete med skola och anlitade entreprenörer, så tycker jag att vi har hittat bra lösningar gällande säkerhet och byggtekniska lösningar. Jag vill även poängtera att barnen på skolan har varit duktiga på att respektera avgränsade arbetsområden.


Just nu pågår även renovering av Hällevadsholms skola som beräknas vara klar vid årsskiftet.


Projektering kring renovering och tillbyggnad av Hedekas skola och förskola har också påbörjats.

 

Läs mer om planer för renoveringar och nybyggnation av skolor och förskolor i kommunen.Tipsa webbredaktionen

 

webbredaktion@munkedal.se