Publicerad:

Senast ändrad:

Näringslivsträff med filminspelning, laxodling och översiktsplan på agendan

Förstora bilden

Etableringen av en landbaserad fiskodling i Sotenäs innebär ett nytt 140 hektar stort industriområde.

I tisdags genomfördes höstens första näringslivsaktivitet, där kommunens företagare har möjlighet att träffas för information och nätverkande. Ämnen som diskuterades var bland annat inspelningen av Utvandrarna som pågår i kommunen, arbetet med översiktsplan 2040 och projektet kring en etablering av en landbaserad laxodling i Sotenäs.

I tisdags genomfördes höstens första näringslivsaktivitet på Ulkeröds gård. Ett 20-tal deltagare var på plats, men mötet gick även att följa digitalt. Karin Lyrdal inledde med information om verksamheten på Ulkeröds Gård utifrån situationen med covid-19 och hur de hanterar detta.


Mia Uddgren från SF Studios berättade om den pågående filminspelning och pratade bland annat om samspelet med lokalsamhället.

Översiktsplan 2040

Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun, informerade om tillgänglig mark för byggande av bostäder och företagsetableringar. Hon berättade även om arbetet med Översiktsplan 2040, där dialogen med kommunens invånare och näringsidkare är en viktig del framåt.

Etablering av Europas största laxodling

Representanter från Quality Salmon Sotenäs AB och Lighthouse Finance fanns på plats för att prata om projektet kring en landbaserad laxodling i Sotenäs, som fullt utbyggd skulle bli den största i Europa.


Antal arbetstillfällen beräknas till drygt 2000 för kommunerna i området. I Gläborg planeras även ett logistikcenter för inkommande och utgående transporter till laxodlingen. Planen är att första fasen av odlingen ska vara igång 2023 och ha full kapacitet 2026.

 


Tipsa webbredaktionen