Publicerad:

Senast ändrad:

Resultat av sommarens tillsynsverksamhet

Sommaren 2020 blev annorlunda. När restriktionerna för inrikesresor hävdes och människor började boka in sina semestrar i Bohuslän, fick miljöenheten planera om sommarens tillsynsverksamhet och inrikta sig på att reglerna för att förhindra trängsel på serveringsställen efterlevdes.

Från påskhelgen och fram till midsommar arbetade miljöenheten med att informera alla serveringsställen om de nya smittskyddsreglerna. Handläggarna hade tät kontakt med många krögare som ville ha råd om hur man skulle göra i den egna verksamheten.


Från midsommarhelgen började kontrollen ute på restauranger och barer. Tillsyn gjordes både på dagtid och nattetid för att se att reglerna för att förhindra smittspridning följdes. I kontrollarbetet har mycket tid lagts på dialog för att hitta till exempel rätt möblering eller serveringsrutin för att syftet med lagen ska kunna uppfyllas på alla serveringsställen.


Miljöenheten hade den intensivaste tillsynsfasen fram till slutet på juli. Detta för att kunna säkerställa goda förutsättningar för att smittskyddslagstiftningen skulle kunna efterlevas under de intensivaste turismveckorna.

 

Sammanlagt gjordes 387 kontroller i Sotenäs, Lysekil och Munkedal för att se att reglerna för trängsel på serveringsställen efterlevdes. Vid 92 tillfällen såg handläggaren avvikelser. När felen rättades till inom en kort tid så meddelades bara två varningar, varav ingen i Munkedals kommun. Ingen verksamhet stängdes av tillsynsmyndigheten under sommaren.


Statistik tillsyn av serveringsställen i mellersta Bohuslän


Har du frågor, vänligen kontakta:

Maria Bylund, enhetschef miljöenheten, via e-post: maria.bylund@sotenas.se eller telefon: 0523 - 66 40 18.


Gemensam miljönämnd

Kommunerna Sotenäs, Munkedals och Lysekils har en gemensam nämnd för miljöfrågor, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation.

Tipsa webbredaktionen