Publicerad:

Senast ändrad:

Förstudie om husvisningsby i Munkedal

Finns det intresse och förutsättningar för en innovativ husvisningsby vid E6 i Munkedal? Det ska en ny förstudie som finansieras av Fyrbodals kommunalförbund undersöka.

Fyrbodalsområdet står inför en spännande utveckling, där bland annat behovet av bostäder kommer öka kraftigt. Med anledning av det har en förstudie påbörjats som ska undersöka det kommersiella intresset för att etablera ett helt nytt besöksmål; en husvisningsby för hållbar, innovativ byggteknik vid E6 i Munkedal.


Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst, Fyrbodalskommunernas gemensamma företagsetableringskontor, ser fram emot resultatet av förstudien:


– Om företag och andra aktörer visar intresse för denna satsning, kan ett mycket intressant och viktigt nytt besöksmål och en mötesplats för hållbart byggande skapas här i vår norsk-svenska gränsregion, säger hon.

Förstudie under hösten

Uppdraget att göra förstudien har efter upphandling gått till tre samverkande parter: kommunikations- och varumärkesbyrån Nine Yards, konsultfirman Nordeg och arkitektbyrån Inobi. Ett underlag ska presenteras för beställaren, Munkedals kommun, i mitten av oktober.


– Syftet med förstudien är att undersöka om det finns en realistisk affärsidé, med tydliga avgränsningar och vidare rekommendationer. Och hittills verkar intresset vara större än vad vi kunnat föreställa oss, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun.

Kreativ och upplevelsebaserad miljö

En husvisningsby ger kunder möjlighet att på ett och samma ställe ta del av vad marknaden har att erbjuda.


Rasmus Jakobsson, som är affärs- och kommunikationsstrateg på Nine Yards, kommenterar hur de ser på uppdraget:

– Det är spännande att få vara med initialt i något som på riktigt kan bli: - ”från dröm till verklighet”. Vi är väldigt tacksamma att vi fått förtroendet att leda förstudien och dokumentera samt strukturera upp det som företag inom branschen redan pratar om. Det vill säga en gemensam plats att visa framtida kunder en kreativ och upplevelsebaserad miljö för sitt nästa boende och näringsliv.

Kommunalförbund finansierar

Fyrbodals kommunalförbund finansierar förstudien med 150 000 kronor.

– Vi har många skickliga företag inom träförädling och byggnation i Fyrbodalsområdet och det händer mycket inom hållbart byggande. En utvecklingsnod i Munkedal vore mitt i prick, säger Karin Stenlund, affärsdriven miljöutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakat:

Clas Hedlund
Telefon: 0524-183 64
E-post: clas.hedlund@munkedal.se