Publicerad:

Senast ändrad:

Välkommen att ansöka om bidrag från stipendier och fonder

Foto på svenska sedlar och mynt i olika valörer.

Nu finns det möjlighet att ansöka om medel ur Munkedals kommuns stipendier och fonder. Ansökningarna ska vara inlämnade senast 1 november 2020. Utdelning kommer att ske under december månad.

Du hittar en sammanställning av fonderna samt ansökningsblanketter på länken: www.munkedal.se/fonder

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Henriette Alsterlin,
Telefon: 0524-180 66


Anne Syversen,
Telefon: 0524-181 86