Publicerad:

Senast ändrad:

Från 1 oktober tillåts besök på kommunens äldreboenden

Bild på äldre man med käpp

Från och med torsdag 1 oktober 2020 hävs det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden. Det är ett glädjande besked för många, men det är samtidigt fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning genom att följa myndigheternas rekommendationer och äldreboendenas besöksrutiner.

Både boende och besökare ska kunna känna sig trygga i att verksamheten skapar förutsättningar för så säkra besök som möjligt.


- Nu när vi går in i kallare årstider känns det bra att åter kunna ta emot våra besökare inomhus, säger Karolina Christensen, avdelningschef för vård och omsorg i Munkedals kommun. Men det är jätteviktigt att vi fortsätter hjälpas åt att förhindra smittspridning.


Besökare har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de rutiner som kommunens särskilda boenden bestämt för att minska risken för smittspridning.


- Vi vädjar givetvis till våra besökare att följa givna rekommendationer, fortsätter Karolina Christensen. Hög ålder medför en risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19. Besökare och verksamheter behöver samverka på ett bra sätt och det är mycket viktigt att följa de rutiner som finns.


Förutsättningar för besök på äldreboenden i Munkedals kommun

 • Alla besök ska förbokas och vara godkända av ansvarig enhetschef. Besök som ska ske på helg behöver därför förbokas under vardagar.
 • Besökare får inte känna eller uppvisa symtom som kan innebära risk för smittspridning.
 • Uppgifter om besöksbokning sparas för att underlätta eventuell smittspårning.
 • Det får endast komma två besökare per vårdtagare per besökstillfälle.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit vid besöket.
 • Besöken genomförs så långt det är möjligt på anvisade platser med plexiglas.
 • Besökare får inte vistas i vårdtagares lägenhet eller i andra utrymmen, utom i undantagsfall och då efter godkännande.
 • Håll avstånd under besöket, så väl till vårdtagaren som till personal och övriga boende.
 • Besöken bör begränsas till cirka 30 minuter. Detta för att möjliggöra att så många vårdtagare som möjligt ska kunna ta emot besök. Individuella undantag kan göras.
 • Antalet samtidiga besök på ett särskilt boende kan komma att begränsas beroende på boendets förutsättningar.
 • För att minska risken för smittspridning kommer besökare inte att bjudas på fika från boendet. Besökare får heller inte bjuda vårdtagare på medhavd fika.


- Vi hoppas att våra besökare känner sig välkomna trots gällande restriktioner. Tillsammans kan vi undvika risken för smittspridning och göra det bästa av den rådande situationen, avslutar Karolina Christensen.

 

Kontakta respektive äldreboende för besöksbokning

 

Allegården

 

Dinglegården

Ekebacken

 

Sörbygården