Publicerad:

Senast ändrad:

Nya villatomter förbereds i Munkedal

Munkedals kommun kommer under vintern 2020 att påbörja utbyggnaden av väg- och ledningsnätet inom Bergsätersområdet vid Brudås-Långedal i Munkedal. Förberedelser i form av avverkning och framtagande av arbetshandlingar pågår nu för fullt. 

- Området har ett soligt läge och kommer att innehålla 22 ganska stora villatomter 1200-1400m2 med rejäla byggrätter, säger Henrik Gustafsson, enhetschef för plan, bygg och mark.


Mer information om området och detaljplanehandlingar hittar du på sidan lediga fastigheter och tomter.Tipsa webbredaktionen