Publicerad:

Senast ändrad:

Smittläget ökar i Munkedals kommun under vecka 49 – viktigt att hålla i och hålla ut

Kartbild vecka 49 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).Förstora bilden

Kartbild vecka 49 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Antal nya smittfall med covid-19 ökar i Munkedals kommun. I Munkedals kommun vecka 49 rapporterades 19 nya fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 18 fall per 10 000 invånare. Det är en ökning jämfört med vecka 48 där det rapporterades in 12 fall för kommunen.

I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 49 variera mellan 5 – 47 fall per 10 000 invånare. I vissa kommuner i området ökar smittfallen, medan det i andra syns en minskning.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 1 brukare med bekräftad covid-19.


Barn- och utbildningsverksamheterna i Munkedals kommun har i nuläget 9 medarbetare med bekräftad covid-19. I dagsläget finns inga kända smittfall bland elever. Då flera i personalen på Kungsmarksskolan har provtagits positivt för covid-19, har barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med smittskyddsläkare beslutat att tidigarelägga starten på julledigheten för högstadieeleverna på Kungsmarksskolan till fredag 11 december.


Introduktionsprogrammet och yrkesvuxutbildningen på Kunskapens Hus går över till distansundervisning från och med måndag 14 december.


Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Ta ansvar och följ rekommendationer och skärpta råd för att begränsa smittspridning


Skärpta råd för Västra Götaland för att begränsa smittspridning:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan


Läs mer om restriktioner, förbud och skärpta råd på:


Folkhälsomyndighetens webbplats 


samt Västra Götalandsregionens webbplats