Publicerad:

Senast ändrad:

Trygghetsvandring i Munkedal under fredag kväll 11 december

Då jullovet för högstadiet i Munkedals kommun inleds tidigare med anledning av covid-19, samt att det har förekommit händelser i form av skadegörelse i kommunen den senaste tiden, kommer en trygghetsvandring att genomföras under fredag kväll den 11 december. Ung Fritid har sedan tidigare löpande aktiviteter på nätet och ute på plats – och kommer att ha aktiviteter även under jullovet.

– Vi ser ett behov av att förstärka närvaron av vuxna förebilder ute bland våra ungdomar, säger Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef barn- och utbildning. Vi hoppas att fredagens trygghetsvandring kan skapa ett engagemang hos allmänheten – och att det kan anordnas fler trygghetsvandringar framåt i samverkan med föreningar, föräldrar och medborgare.


Du som föreningsrepresentant eller privatperson som vill engagera dig i framtida trygghetsvandringar, är välkommen att kontakta kultur och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth.


– Syftet är att ha en vuxennärvaro och att finna glädje i att möta ungdomar som är ute och rör på sig – att samtala tillsammans, säger Margareta Svensson-Hjorth. Vi har så många trevliga, fina ungdomar i vår kommun och våra generationer behöver komma varandra lite närmare.


– Det har varit ett påfrestande år för oss alla och vi behöver särskilt tänka på våra barn och unga i detta läge, säger Liselott Sörensen Ringi.

Vill du engagera dig i framtida trygghetsvandringar?

Kontakta Margareta Svensson-Hjorth via e-post: margareta.svenssonhjorth@munkedal.se

Stöd till barn och familjer

Barn, unga och vårdnadshavare kan även få hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg.


Familjebehandlarnas servicetelefon
För ungdomar och föräldrar som behöver prata med någon.

Telefon: 076-695 41 34 (lämna meddelande eller skicka sms så blir du uppringd).


Gällande oro för barn och unga eller barn och unga som behöver hjälp

Under kontorstid (8:00-16:30) telefon: 0524-183 86

Övrig tid (kväll/natt/helg) socialjouren: 0522-697 444